Superland
Loc de Joacă

Superland este un parc de distracții indoor, care se adresează deopotrivă copiilor și adulților, și nu poate fi asociat cu forme de îngrijire sau educare a copiilor, tip creșă, grădiniță, babysitting, bonă, etc.

 • PREZENTUL REGULAMENT SE APLICĂ TUTUROR CELOR CARE INTRĂ ÎN INCINTA SUPERLAND (INCLUSIV SPAȚII ADIACENTE ȘI PARCARE), COPII, PĂRINȚI, ÎNSOȚITORI DE ORICE FEL AI COPIILOR, ADOLESCENȚI, ADULȚI NEÎNSOȚIȚI DE COPII, ȘI ARE DREPT SCOP ASIGURAREA SECURITĂȚII PERSOANELOR ȘI A BUNURILOR, ORDINII ȘI A CURĂȚENIEI.
 • SUPRAVEGHEREA COPIILOR ESTE ÎN TOTALITATE RESPONSABILITATEA PĂRINȚILOR/TUTORILOR/ADULȚILOR CARE ÎI ÎNSOȚESC. SUPERLAND NU ESTE RESPONSABIL DE NICIO CONSECINȚĂ REZULTATĂ ÎN URMA NESUPRAVEGHERII COPIILOR DE CĂTRE PĂRINȚI PE DURATA TIMPULUI PETRECUT ÎN SUPERLAND (INCLUSIV SPAȚII ADIACENTE ȘI PARCARE).
 • PRIN INTRAREA ÎN INCINTA SUPERLAND ACCEPTAȚI TOATE PREVEDERILE PREZENTULUI REGULAMENT, CARE SE APLICĂ ÎN INTERIORUL CLĂDIRII ȘI ÎN SPAȚIILE ADIACENTE, INCLUSIV PARCAREA. CITIȚI-L ȘI EXPLICAȚI-L COPIILOR DUMNEAVOASTRĂ. PRIN SIMPLA INTRARE ÎN INCINTA SUPERLAND SE PREZUMĂ CĂ AȚI CITIT PREZENTUL REGULAMENT ȘI CĂ V-AȚI EXPRIMAT CONSIMȚĂMÂNTUL DE A RESPECTA NECONDIȚIONAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN ACESTA.
 • Emiterea cardului Superland Friend Club necesită furnizarea datelor personale (nume, prenume, număr de telefon, adresă de email și data nașterii) necesare creerii contului de utilizator. Înregistrarea în vederea emiterii cardului se poate efectua online, accesând www.superland.ro, sau la una din casieriile dedicate din incinta Superland (Info Point). Cardurile se vor elibera doar persoanelor care au împlinit vârsta de 15 ani. Taxa de emitere a unui singur card Superland Friend Club este 10 ron, acesta avand valabilitate nelimitata. Taxa de reemitere a cardului Superland Friend Club este de 10 ron. Cardul Superland Friend Club nu este returnabil.
 • Cardul Daily are valabilitate de 1 zi iar emiterea lui nu necesita furnizarea datelor personale. Taxa de emitere a unui singur card Daily este de 3 ron. Cardul Daily nu este returnabil.
 • Superland își rezervă dreptul de a anula cardul și/sau de a restricționa accesul în incintă, fără nicio notificare, în caz de încalcare a regulamentului.
 • Prețurile de utilizare a jocurilor/atracțiilor din incinta Superland sunt prezentate în Lista de prețuri, aflată la casieria Check-In. Aceasta se poate vizualiza și online, accesând www.superland.ro.
 • Clienții au obligația de a verifica bonul fiscal emis; nu se primesc reclamații ulterioare. Nu se restituie nici o suma plătită pe motiv că vizitatorul/clientul nu a cunoscut o anumită regulă sau condiție de utilizare a facilităților. Este obligația clienților de a se informa în prealabil despre tarifele aplicabile, inclusiv tarifele de acces/utilizare ale fiecărei atracții în parte.
 • Pentru depozitarea încălțămintei, a hainelor sau a unor bagaje sunt amenajate vestiare a căror sistem de deschidere/închidere este activat de un card care se primeste la momentul achitarii contravalorii costului de inchieriere a vestiarului (6 ron/1 vestiar/toata ziua). Dat fiind dimensiunile reduse ale spațiului alocat, nu recomandăm accesul în Superland cu bagaje voluminoase.
 • Superland nu răspunde pentru lucrurile uitate/pierdute în incinta. Vă recomandăm să utilizați vestiarul pentru depozitarea lucrurilor personale.
 • PRIN TERMENUL „CLIENT”, FOLOSIT ÎN PREZENTUL REGULAMENT, SE ÎNȚELEGE ORICE PERSOANA FIZICĂ – COPII, PĂRINȚI, ÎNSOȚITORI DE ORICE FEL AI COPIILOR, ADOLESCENȚI, ADULȚI NEÎNSOȚIȚI DE COPII, ETC. – CARE INTRĂ ÎN INCINTA SUPERLAND.
 • Superland nu este responsabil de nicio consecință rezultată în urma necitirii regulamentului sau nerespectării regulilor și condițiilor indicate mai jos. Toate atracțiile existente în Superland au propriile reguli de utilizare, reguli pe care sunteți obligați să le citiți și să le respectați.
 • SUPERLAND ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A-ȘI SELECTA CLIENȚII.
 • Efectuarea plății pentru atracțiile din interiorul Superland este posibilă doar prin intermediul unuia dintre cele două carduri: cardul Superland Friend Club și cardul Daily. Prețul atracțiilor este exprimat în puncte iar un punct valoreaza 1 leu. Alimentarea cardului cu puncte este posibila la Info Point-urile din incinta Superland, sau online, pe www.superland.ro. Punctele achizitionate nu sunt returnabile.
 • Copiilor cu vârste cuprinse între 1 an și 14 ani le este permis accesul în interiorul atractiilor Pirate Island si Mini Land doar cu șosete sau încălțăminte de schimb.
 • Accesul copiilor în toaletă se face doar cu încălțăminte, părinții/tutorii/însoțitorii fiind obligați să îi încalțe pe perioada părăsirii locului de joacă, indiferent de posibilitatea de a-i ține în brațe pe traseu sau in incinta toaletei.
 • Timpii de închidere pentru evenimentele private sau pentru mentenanță vor fi întotdeaună anunțate din timp, pe website (www.superland.ro) și, eventual, pe pagina de Facebook. Superland se poate închide temporar sau ocazional, fără notificare prealabilă, din cauza lucrărilor de întreținere neplanificate, dar esențiale, care trebuie realizate/finalizate. De asemenea, Superland va proceda la afișarea prealabilă a unei notificări pe website și/sau pe pagina de Facebook, când sunt programate vizite ale unor grupuri mari de persoane. Recomandam celor care doresc să viziteze Superland ca înainte de a efectua călătoria să verifice website-ul sau să ne contacteze telefonic pentru a se asigura despre posibilitea accesului în parcul de distracții.
 • Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către adulții însoțitori sau de către copii a căror vârstă/greutate/înălțime depășeste limita maximă admisă, afișată în dreptul fiecărei atracții.
 • Copiii cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani beneficiază de drept de acces în zona de joacă destinată acestei categorii de vârstă exclusiv sub supravegherea părintelui sau însoțitorului adult.
 • Superland este un spațiu ce include jocuri, jucării și atracții potrivite pentru diferite categorii de vârstă. Este responsabilitatea părinților/tutorilor/însoțitorilor să decidă care este jocul/jucăria/atracția potrivită pentru copil în timpul vizitei la Superland.
 • Utilizarea atracțiilor din incinta Superland se va face respectând regulile de siguranță prezentate atât în scris cât și prin semnalistica/pictogramele amplasate în imediata apropiere a fiecărei atracții. Adulții au obligația de a comunica și explica aceste reguli copiilor lor înaintea intrării în perimetrul atracției.
 • Atracțiile care implică ridicări/coborâri/legănări/răsuciri, etc., pot induce anumitor persoane vertijuri, leșinuri, claustrofobie, anxietate, aritmii cardiace, tensiune, fobii, episoade de pierdere a cunoștinței. De aceea, atracțiile nu trebuiesc folosite de către persoanele a căror stare de sănătate nu permite acest lucru.
 • Utilizarea atracțiilor nu este permisă persoanelor cu o stare precară de sănătate care ar putea fi agravată de utilizarea acestora. Nu utilizați atracțiile daca suspectați că sănătatea dumneavoastră ar putea fi supusă vreunui risc din orice motiv ori dacă v-ați putea agrava o stare/condiție preexistentă, de orice natură.
 • Toți clienții sunt obligați să arate respect unii față de ceilalți și să respecte întocmai toate instrucțiunile, regulile și condițiile aplicabile.
 • Fumatul în incinta Superland este strict interzis, exceptând zonele semnalizate și amenajate în acest sens.
 • Activitățile din incinta Superland (clădire, terasă, parcare, spații conexe) sunt supravegheate video prin intermediul unui sistem complex de supraveghere cu camere IP conectate la DVR, din rațiuni de securitate și pentru a asigura rezolvarea operativă a eventualelor incidente, inconveniente ori disfuncționalități.
 • Parcul de distracții este supravegheat de personalul angajat al Superland, dar aceștia nu sunt responsabili pentru:

a) certurile, loviturile, accidentele și relațiile dintre copii, intervenind între aceștia, doar dacă au posibilitatea și observă problemele și altercașiile;

b) accidentele, lovirile provocate din nerespectarea de către copii a regulilor de utilizare și a regulamentelor, a folosirii necorespunzătoare a echipamentelor, aparatelor de joacă și jucăriilor, din necunoașterea regulilor prezentului regulament datorată necitirii acestora de către însoțitori, din neascultarea și refuzul recomandărilor supraveghetorilor, din neatenția copiilor;

c) accidentele, loviturile provocate de problemele de sănătate mentală, psihică și de motricitate ale copiilor;

d) problemele apărute din incapacitatea sau slaba capacitate de comunicare a copiilor între ei sau cu personalul supraveghetor;

e) incidentele produse din neglijența părinților/tutorilor/adulților însoțitori.

SUPRAVEGHETORII AU ROL DE SUPERVIZARE GENERALĂ A SPAȚIILOR DE JOACĂ ȘI NU A FIECĂRUI COPIL ÎN PARTE.

SUPERLAND nu tolerează cearta, bătaia, comportamentul violent, agresiv, obscen, limbajul urât, glumele sau farsele rău intenționate ale copiilor sau însoțitorilor acestora la adresa celorlalți vizitatori sau la adresa angajaților companiei. În situațiile mai sus enumerate, persoanele implicate pot fi obligate să părăsească locul de joacă imediat, fără returnarea contravalorii biletului de intrare și fără reprimirea ulterioară în incinta Superland.

 • Este interzis accesul în Superland cu:
 • Pistoale, arme de foc și orice alte arme/obiecte destinate sau aparent destinate să lanseze proiectile sau să provoace răni, cum sunt, dar fără a se limita la: toate armele de foc, cu aer comprimat, cu bile, industriale, de semnalizare (pistoale, revolvere, carabine, puști, etc.); copii și imitații ale armelor de foc; arbalete, catapulte, harpoane; dispozitive paralizante sau neutralizante; arme cu electroșocuri; brichete de forma unei arme de foc, etc;
 • Arme cu vârf/cu tăiș și obiecte tăioase – orice obiect cu vârf sau cu lamă care poate provoca răni, cum sunt, dar fără a se limita la: topoare, toporiști, săgeți și săgeți de darts, crampoane/patine, lănci, ciocane, bricege cu lame de orice lungime, cuțite, macete, brice și lame, spade, săbii, foarfece cu lame, scule de meșteșugărie care pot fi folosite ca arme, cum sunt burghiele și vârfurile de burghie, cutterele, cuțitele utilitare, ferăstraiele, surubelnițele, răngile, ciocanele, cleștii de tăiat, cheile fixe, tubulare și reglabile, arzătoarele, produse de sticlă;
 • Instrumente contondente – orice instrument contondent capabil să cauzeze răni, cum sunt, dar fără a se limita la: bâte, ciomege, bastoane, crose, padele, tacuri, undițe, echipament specific artelor marțiale;
 • Substanțe explozive sau inflamabile – orice substanță explozivă sau inflamabilă care prezintă risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt, dar fără a se limita la: muniție, obiecte detonatoare, fitiluri, explozibili, grenade, recipiente de gaz, artificii, articole pirotehnice (inclusiv petarde și pocnitori), fumigene, combustibili cum sunt benzina, motorina;
 • Substanțe chimice și toxice – orice substanțe chimice sau toxice care prezintă un risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt: acizi și alcaloizi, substanțe corozive, mercur, clor; spray-uri paralizante sau neutralizante; materiale radioactive; otrăvuri; substanțe periculoase infecțioase sau biologice – sânge infectat, bacterii, viruși;

În cazul introducerii acestora în locul de joacă părintele/tutorele/însoțitorul este unicul responsabil pentru orice consecință, înțelegând și asumându-și răspunderea pentru accidentele provocate altor copiii sau pentru distrugerile realizate.

 • Nu este permisă mutarea jucăriilor din perimetrul în care acestea sunt amplasate.
 • Superland nu este responsabil pentru daune provocate asupra obiectelor vestimentare prin utilizarea atracțiilor din incintă.
 • Accesul cu animale în incinta Superland nu este permis.
 • Accesul cu cărucioare pentru copii este permis.
 • Este interzisă atingerea și/sau deteriorarea plantelor decorative precum și aruncarea de ambalaje/reziduuri/resturi menajere în recipientele în care acestea sunt plantate.
 • Este interzis scuipatul pe jos sau aruncarea de ambalaje/reziduuri/resturi menajere în alte locuri/recipiente decât cele amenajate în acest sens și semnalizate corespunzător.
 • Este interzis accesul cu mâncare și băuturi, cu excepția celor specifice copiilor cu vârsta până în 2 ani. Mâncarea și băuturile pot fi servite doar în zonele special amenajate (Food Court).
 • Este interzisă distrugerea jucăriilor și a spatiului de joacă (inclusiv prin scuipat, murdărire, zgâriere, rupere, smulgere, lovire, inscripționare cu diferite obiecte de scris, lipire de abțibilduri/autocolante, etc.). Dacă totuși se produce distrugerea de către copil, părintele/tutorele/însoțitorul își asumă responsabilitatea achitării contravalorii pagubelor.
 • Superland avertizează cu privire la faptul că în incinta toaletelor există risc crescut de alunecare. Fiecare vizitator trebuie să aibă în vedere riscul crescut de accidentare din incintă, datorat suprafețelor umede. Din acest motiv vor avea atenție mărită, în special în zona toaletelor, mai ales în ceea ce privește siguranța și protejarea de accidentare a copiilor, care trebuie însoțiți, supravegheați și sfătuiți în mod corespunzător de către părinții/tutorii/însoțitorii lor; în cazul în care această regula este încălcată, părinții/tutorii/însoțitorii copiilor care intră în incinta Superland, își asumă toate prejudiciile și daunele cauzate de nerespectare și exonerează societatea L.H. EL INVESTMENT SRL – proprietară a Superland, de orice răspundere.
 • Celor care suferă de vreo afecțiune medicală, incluzând răceli, viroze, boli contagioase, etc. li se interzice accesul în parcul de distracții. Copiii cu probleme psihice, mentale, de vedere sau de motricitate trebuie însoțiți de un adult care își asumă întreaga responsabilitate pentru aceștia.
 • Clienții sunt rugați să își curețe/spele mâinile cu apă și săpun la intrarea în toaletă și după folosirea acesteia, asigurând și toaletarea corespunzătoare a mâinilor copiilor.
 • Nu recomandăm introducerea propriilor jucării în spațiul de joacă, dar dacă totuși se introduc jucării care nu aparțin Superland, nu răspundem pentru pierderea/deteriorarea/distrugerea acestora.
 • Este interzisă intrarea copiilor în interiorul atracțiilor cu telefonul mobil, sisteme mp3, aparate audio cu fire, lanțuri lungi în jurul gâtului, haine cu glugă, șnururi, broșe cu ac și alte obiecte care ar putea reprezenta un pericol pentru purtător sau pentru ceilalți copii.
 • Clienții sunt rugați să nu își lase obiectele de valoare nesupravegheate. Superland nu își asumă răspunderea în cazul pierderii sau distrugerii acestora.
 • În situațiile în care un copil solicită venirea părintelui, supraveghetorul va anunța telefonic părintele, putând exista decalaje de la exprimarea dorinței până la efectuarea apelului telefonic, în funcție de gradul de ocupare al personalului de la recepție sau de exprimarea simultană a problemelor mai multor copii.
 • Filmarea sau fotografierea în incinta Superland este permisă fără aprobarea conducerii doar dacă fotografiile și filmările vor fi utilizate în scop personal, necomercial; pentru orice alte scopuri, este necesară aprobarea prealabilă scrisă din partea conducerii Superland.
 • Vorbitul cu voce tare la telefon, fotografiatul și/sau filmatul altor persoane din incintă, fără voia acestora, este interzis. Vizitatorii care încalcă dreptul altor persoane din incintă, prin fotografiat și/sau filmat abuziv, sunt exclusiv răspunzători de aceste încălcări.
 • Prin intrarea in incinta Superland, părintele/tutorele/însoțitorul copilului este de acord cu utilizarea în materialele publicitare, indiferent de forma (TV, magnetică, fotografică, format hârtie, internet sau orice alt tip de format), în mod gratuit de către Superland, a vocii și imaginii copilului.
 • Superland are dreptul de a publica și transmite materialele realizate pe baza elementelor ce caracterizează copilul, pe TV/internet/ziare/reviste/pliante/pagina de facebook, în mod gratuit, fără obligații materiale sau financiare față de părinte/tutore/însoțitor.
 • Este obligatorie păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare. Nu este permisă schimbarea scutecelor bebelușilor în alt spațiu decât cel amenajat în acest sens.
 • Petrecerile și evenimentele au un regim separat, în funcție de specificul fiecăruia, regim ce va fi afișat/publicat.
 • Părăsirea incintei Superland fără a achita contravaloarea serviciilor accesate sau a produselor cumpărate determină interzicerea ulterioară a accesului în incintă.
 • Toate regulile din prezentul document sunt valabile și pentru copiii invitați ai altor copii, pentru grupuri organizate sau pentru copiii invitați la petreceri organizate în cadrul SUPERLAND. Responsabilitatea explicării regulilor revine părinților/tutorilor/însoțitorilor, părinților/tutorilor/însoțitorilor sărbătoritului, cadrelor didactice însoțitoare.
 • Vizitatorii acceptă și sunt de acord că Superland – L.H. EL INVESTMENT SRL, nu răspunde pentru daunele, prejudiciile și pagubele materiale suferite de vizitatori, dacă aceste prejudicii se datorează acestora sau dacă se datorează altor persoane sau sunt produse din vina acestora.
 • Superland nu răspunde în nici un fel de furtul bunurilor vizitatorilor din incintă, terasă, parcare. Vizitatorilor li se recomandă să nu aducă în incintă obiecte de valoare.
 • Parcarea Superland reprezintă o proprietate privată, iar accesul conducătorilor auto în interiorul ei se face doar în condițiile respectării prezentului Regulament și a legislației rutiere.
 • În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, Superland poate restricționa temporar accesul în incinta parcării.
 • Nu este permisă staționarea sau parcarea autovehiculelor pe benzile de circulatie, în zona pietonală, și/sau în zona de oprire a autocarelor. În caz contrar autovehiculele în cauză vor fi blocate sau ridicate în scopul fluidizării traficului și conștientizării conducătorilor acestora cu privire la necesitatea respectării prezentului Regulament.
 • Viteza maximă de deplasare în interiorul parcării este de 5 km/h, iar conducătorii auto sunt obligați să respecte cu strictețe semnificațiile marcajelor și ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală precum și a celor cu remorci sau rulote tractabile.
 • Superland nu răspunde pentru vehiculele din parcare și nici pentru bunurile lăsate în vehicule. Pentru vehiculele parcate pe locurile de parcare nu se preia niciun fel de răspundere pentru deteriorări, distrugere sau furtul vehiculelor de către terți.
 • Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimație eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ. Persoanele cu handicap care dețin cardul-legitimație au dreptul de a parca pe locurile special amenajate.
 • Conducătorii auto și vizitatorii acceptă următoarele: a) să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerșetoriei; b) să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor sau altor activități de acest gen; c) să nu organizeze în parcare nici o reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activități comerciale; d) să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, activități sportive sau alte activități în aria acesteia; e) să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al reprezentanților Superland; f) să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării cât și utilizatorilor acesteia; g) să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase; h) să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate.
 • Superland va asigura utilizatorilor parcării condiții civilizate de parcare, respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate in parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; inregistrarile video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispozitia autoritatilor, la cerere.
 • Este interzisă parcarea pe termen lung sau pe timpul nopții, pe locurile de parcare, iar conducerea Superland poate înlătura din incinta parcării, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul.
 • L.H. EL INVESTMENT SRL, J08/1028/1997, RO 9609318, în calitate de proprietar al Superland, prelucrează datele cu caracter personal comunicate de clienți/vizitatori, în scopul furnizării de bunuri și servicii, facturării, marketing, reclamă, publicitate și securitatea persoanelor. Datele sunt destinate utilizării de către L.H. EL INVESTMENT SRL și nu vor fi dezvăluite decât autorităților competente, în condițiile legii. Refuzul dumneavoastră de a furniza datele din formularul de înscriere determină imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate, inclusiv accesul în incinta Superland.
 • SUPERLAND își rezervă dreptul de a limita la un moment dat accesul la locul de joacă în incintă, atunci când a fost atinsă capacitatea maximă de clienți/vizitatori, anunțând perioade de pauză atunci când situația o impune. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a închide locul de joacă și de a sista activitatea pentru o anumită perioadă de timp fără anunțare prealabilă
 • În parcare este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă prin orice cale, cu excepția cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris a proprietarului.
 • Conform Legii nr. 677/2001, clienții beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Clienții/vizitatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clienții/vizitatorii se pot adresa societății L.H. EL INVESTMENT SRL cu sediul în Șos. Cristianului, nr.7, Brașov, România, cod 500053, cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, acestora le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.
 • Totodată, L.H. EL INVESTMENT SRL prelucrează datele cu caracter personal ale clienților/vizitatorilor din formularele de înregistrare/înscriere, precum și imaginea, prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, a spațiilor și a bunurilor societății.
 • Prin cumpărarea biletului, clienții/vizitatorii iau cunoștință și își exprimă consimțământul ca Superland să le prelucreze datele cu caracter personal prin mijloace video.
 • Datele personale înregistrate pot fi comunicate doar persoanelor autorizate din cadrul L.H. EL INVESTMENT SRL, persoanelor vizate și organelor legii, în cazul unor incidente prevăzute de lege, în scopul identificării persoanelor ce au săvârșit infracțiuni în raza de acoperire a sistemului de supraveghere.
 • Sistemul de supraveghere video completează celelalte măsuri fizice de securitate, făcând parte din măsurile întreprinse pe baza politicii de securitate, elaborată la nivelul societății şi ajută la prevenirea, combaterea şi, dacă este cazul, identificarea accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat la spaţiile securizate şi la încăperile protejate, accesul neautorizat la infrastructura informatică sau la informaţiile operaţionale, seifuri, tezaur.
 • În plus, sistemul de supraveghere video, ajută la prevenirea și detectarea furturilor de echipament sau de bunuri și valori deţinute de societate și la prevenirea și detectarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa personalului angajat care îşi desfăşoară activitatea la locaţia supravegheată.
 • Împrejurarea că zona este supravegheată video se semnalizează în mod corespunzător, prin intermediul unui afiş pozitionat în locurile monitorizate, așezat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană. Afişul conține o pictogramă reprezentativă alături de informaţiile prevăzute de art.11 alin.1 din Decizia nr.52/2012 (se propune modelul de mai jos).

SUPERLAND își rezervă dreptul de a acționa pe cale juridică împotriva celor care încalcă una sau mai multe din prevederile prezentului regulament.

Prezentul regulament poate suferi modificări în orice moment, vizitatorilor revenindu-le obligația de a verifica periodic prevederile acestuia.

Regulament General Superland

Call Now Button